КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

«TNS-INTEC» компаниясы ең ірі инновациялық жобалар құрастырып, ҚР барлық аумағы мен таяу шетелге енгізеді:

 • Технологиялық үдерістерді автоматтандырылған басқару және мұнайгаз саласы мен өнеркәсібінде автоматтандырылған басқару жүйелерін;
 • Энергетика мен коммуналды шаруашылықтағы телемеханика жүйесінің энергиялық қорларын коммерциялық есебі автоматтандырылған жүйелері;
 • Қозғалмалы құрамдағы басқарудың автоматтандырылған жүйелері (теміржол, автомобилді су көлік құралы);
 • Заманауи микропроцессорлық техниканың негізіндегі темір жол автоматикасының жүйелері.

Біз өндірістің технологиялық үдерістерінің тиімділігін арттыра отырып және дамудың жаңа деңгейіне ауысуды қамтамасыз ете отырып, өз клиенттерімізге автоматтандырудың жеке және кешенді міндеттерінің инновациялық шешімдерін ұсынамыз.

ҚЫЗМЕТ БАҒЫТЫ

 


Энергетика мен мұнайгаз өнеркәсібіндегі технологиялық үдерістерді автоматтандыру жобаларын әзірлеу және енгізу, сонымен қатар, енгізілген жүйелерге сервистік қызмет көрсету ЭМГ дирекциясы қызметінің негізгі бағыты болып табылады.

Дирекция мамандарының тәжірибесі мен білігі күрделілігі мен ауқымы әр түрлі жобаларды жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

 • электр энергиясының көтерме және бөлшек нарығындағы электр энергиясы коммерциялық есебінің автоматтандырылған жүйелері (ЭКЕАЖ);
 • телемеханика жүйелері;
 • технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері (ТҮБАЖ);
 • автоматты басқару жүйелері (АБЖ);
 • диспетчерлік бақылау және басқару жүйелері (SCADA).

Қазіргі уақытта дирекция жүзеге асыратын түйінді жобалардың бірі «Өзенмұнайгаз» АҚ үшін мұнай шығару ұңғыларын басқарудың зияткерлік станцияларын енгізу жобасы болып табылады.

Қысқа серзім ішінде жұмыстардың мәнді кешені өткізілді:  техникалық шешім құрастырылды, Басқарудың зияткерлік станцияларын өндіру реттелді,  дирекция мамандары жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірледі, ұңғымалардың жабдықтарын құрау және реттеудің жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Нәтижесінде, Қазақстанда да, шетелде де баламасы жоқ бірегей өнім алынды. Аз уақыт ішінде қолданылуына қарамастан, жүйе қазіргі енгізу кезеңінде-ақ Тапсырыс беруші үшін оң нәтиже беруде, мұнай шығару көлемін арттырып, электр энергиясын тұтыну, қолдану шығынын кемітуге мүмкіндік берді, нәтижесінде мұнай шығарудың тиімділігі артады.

ЭМГ дирекциясының мамандары ҚР ұлттық компаниялары мен жеке кәсіпорындар үшін бірқатар түйінді жобаларды жүзеге асырды, мысалы:

 • «КазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс филиалдарының мұнай құбырлары желілік бөлігінің телемеханика жүйесі;
 • «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай дебитін есепке алу жүйесі;
 • «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме нарығы (ЭКН). Жүйе 22 электрмен қамту қашықтығының 20-на енгізілген, яғни ҚР аумағындағы ҚТЖ барлық электр объектілерінің шамамен 91%.
 • «Тургай Петролеум» АҚ энергия объектілерінің  ЭКЕАЖ электр энергиясының және телемеханикасының көтерме нарығы (ЭКН)
 • «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме нарығы (ЭКН)
 • «КазТрансОйл» АҚ Атырау қ. Қасымов ат.БМҚС мұнайы мен қазандығын жылыту пунктының автоматика жүйесі
 • Қарағанды қ. ЭКЕАЖ электр энергиясының бөлшек нарығы (ЭБН) (1500 трансформаторлық қосалқы бекеттер, 150 мыңнан астам электр энергиясын есепке алу нүктелері)
  және басқалары.

энергетика және мұнай-газ саласындағы жүйелерін автоматтандыру

Энергетика мен мұнайгаз өнеркәсібіндегі технологиялық үдерістерді автоматтандыру

 


Энергетика мен мұнайгаз өнеркәсібіндегі технологиялық үдерістерді автоматтандыру жобаларын әзірлеу және енгізу, сонымен қатар, енгізілген жүйелерге сервистік қызмет көрсету ЭМГ дирекциясы қызметінің негізгі бағыты болып табылады.

Дирекция мамандарының тәжірибесі мен білігі күрделілігі мен ауқымы әр түрлі жобаларды жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

 • электр энергиясының көтерме және бөлшек нарығындағы электр энергиясы коммерциялық есебінің автоматтандырылған жүйелері (ЭКЕАЖ);
 • телемеханика жүйелері;
 • технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері (ТҮБАЖ);
 • автоматты басқару жүйелері (АБЖ);
 • диспетчерлік бақылау және басқару жүйелері (SCADA).

Қазіргі уақытта дирекция жүзеге асыратын түйінді жобалардың бірі «Өзенмұнайгаз» АҚ үшін мұнай шығару ұңғыларын басқарудың зияткерлік станцияларын енгізу жобасы болып табылады.

Қысқа серзім ішінде жұмыстардың мәнді кешені өткізілді:  техникалық шешім құрастырылды, Басқарудың зияткерлік станцияларын өндіру реттелді,  дирекция мамандары жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірледі, ұңғымалардың жабдықтарын құрау және реттеудің жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Нәтижесінде, Қазақстанда да, шетелде де баламасы жоқ бірегей өнім алынды. Аз уақыт ішінде қолданылуына қарамастан, жүйе қазіргі енгізу кезеңінде-ақ Тапсырыс беруші үшін оң нәтиже беруде, мұнай шығару көлемін арттырып, электр энергиясын тұтыну, қолдану шығынын кемітуге мүмкіндік берді, нәтижесінде мұнай шығарудың тиімділігі артады.

ЭМГ дирекциясының мамандары ҚР ұлттық компаниялары мен жеке кәсіпорындар үшін бірқатар түйінді жобаларды жүзеге асырды, мысалы:

 • «КазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс филиалдарының мұнай құбырлары желілік бөлігінің телемеханика жүйесі;
 • «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай дебитін есепке алу жүйесі;
 • «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме нарығы (ЭКН). Жүйе 22 электрмен қамту қашықтығының 20-на енгізілген, яғни ҚР аумағындағы ҚТЖ барлық электр объектілерінің шамамен 91%.
 • «Тургай Петролеум» АҚ энергия объектілерінің  ЭКЕАЖ электр энергиясының және телемеханикасының көтерме нарығы (ЭКН)
 • «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме нарығы (ЭКН)
 • «КазТрансОйл» АҚ Атырау қ. Қасымов ат.БМҚС мұнайы мен қазандығын жылыту пунктының автоматика жүйесі
 • Қарағанды қ. ЭКЕАЖ электр энергиясының бөлшек нарығы (ЭБН) (1500 трансформаторлық қосалқы бекеттер, 150 мыңнан астам электр энергиясын есепке алу нүктелері)
  және басқалары.

 


ДОБ
– темір жол учаскелерінің тетіктері мен сигналдарының дабылы, орталықтандыру, блоктау.

Орталықтандыру, дабыл, диспетчерлік басқару және бақылау жүйелерінің функцияларын орындауға тартылған құрылғылар кешенін енгізу ДОБ дирекциясы қызметінің негізгі бағыты болып табылады.
Қазіргі уақытта «Қандыағаш-Никелтау темір жолы учаскесінде пойыз қозғалысын аралық реттеу жүйесі» жобасының аясында автоматика мен телемеханика микропроцессорлық жүйесінің құрылысы жүргізілуде.

Аралық реттеу жүйесіне келесілер енеді:

 • станциялардағы тетіктер мен сигналдарды микропроцессорлық орталықтандыру;
 • радиоблоктау мен өткізу бағдаршамдарын қолданумен аралықтарда сапарлық блоктау;
 • темір жол учаскесінде басқару және бақылау бойынша диспетчерлік орталықтандыру;
 • пойыз қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін басқа құрылғылармен бірігу (пойызда вагондардың ақауларын анықтау, өтпелі дабыл, өрт-күзет дабылы).

Дирекция қызметкерлері темір жол учаскелерінің барлық станциялары мен аралықтарында құрылыс-құрыстару жұмыстарынан, жабдықтарды орнату және құрастырудан, реттеу және тестілеу жұмыстарынан, өндірістік қолдану штатын жаңадан енгізілетін құрылғыларды қолдану және қызмет көрсету ережелеріне оқытудан тұратын жоба бойынша жұмыстардың толық кешенін орындайды.

Бұл жүйені енгізу қажетті өткізу қабілетін ғана қамтамасыз етпей, пойыз қозғалысы қауіпсіздігінің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

темір жолында күзет жүйесі

ДАБЫЛ, ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ, БЛОКТАУ
ДОБ – темір жол учаскелерінің тетіктері мен сигналдарының дабылы, орталықтандыру, блоктау. Орталықтандыру, дабыл, диспет


ДОБ
– темір жол учаскелерінің тетіктері мен сигналдарының дабылы, орталықтандыру, блоктау.

Орталықтандыру, дабыл, диспетчерлік басқару және бақылау жүйелерінің функцияларын орындауға тартылған құрылғылар кешенін енгізу ДОБ дирекциясы қызметінің негізгі бағыты болып табылады.
Қазіргі уақытта «Қандыағаш-Никелтау темір жолы учаскесінде пойыз қозғалысын аралық реттеу жүйесі» жобасының аясында автоматика мен телемеханика микропроцессорлық жүйесінің құрылысы жүргізілуде.

Аралық реттеу жүйесіне келесілер енеді:

 • станциялардағы тетіктер мен сигналдарды микропроцессорлық орталықтандыру;
 • радиоблоктау мен өткізу бағдаршамдарын қолданумен аралықтарда сапарлық блоктау;
 • темір жол учаскесінде басқару және бақылау бойынша диспетчерлік орталықтандыру;
 • пойыз қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін басқа құрылғылармен бірігу (пойызда вагондардың ақауларын анықтау, өтпелі дабыл, өрт-күзет дабылы).

Дирекция қызметкерлері темір жол учаскелерінің барлық станциялары мен аралықтарында құрылыс-құрыстару жұмыстарынан, жабдықтарды орнату және құрастырудан, реттеу және тестілеу жұмыстарынан, өндірістік қолдану штатын жаңадан енгізілетін құрылғыларды қолдану және қызмет көрсету ережелеріне оқытудан тұратын жоба бойынша жұмыстардың толық кешенін орындайды.

Бұл жүйені енгізу қажетті өткізу қабілетін ғана қамтамасыз етпей, пойыз қозғалысы қауіпсіздігінің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

 


Көліктегі жүйелерді автоматтандыру бойынша жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру дирекцияның негізгі қызметі болып табылады.

Дирекция енгізген ең ірі инновациялық жоба ЭДК БАЖ болып табылады – «Локомотив» АҚ үшін «Энергодиспетчерлік күшті» басқарудың автоматтандырылған жүйесі.

ЭДКБАЖ локомативтердің барлық жұмыс режимдерінде электр энергиясы мен дизель отынын тұтынуды бақылау, сонымен қатар технологиялық іркіліс есебімен локомотивті бригадалар жұмысының уақытын есепке алу мақсатында бизнес-үдерістердің кешенді автоматтандырылған және ақпараттық қолдауын қамтамасыз ету үшін әзірленген.

Жүйемен 2012 жылдың қарашасынан бастап Қазақстанның барлық аумағындағы 30 алаңның «Локомотив» АҚ 75% астам қолданылатын тепловоз паркі мен 100% электровоз паркі жабдықталған.

Жобаны жүзеге асыру келесі нәтижелерге жетуге бағытталған:

 • «Локомотив» АҚ қызметкерлеріне ЭДК БАЖ мәліметтері негізінде  автоматты құрылатын құжаттардың, кестелер мен графиктердің ақпараттық пакетін ұсыну;
 • Жоспарлау аспабын әзірлеу және дизель отыны мен электр энергиясын тұтынудың іс жүзіндегі балансын құру;
 • Дизель отыны мен электр энергиясының іс жүзіндегі шығынын әр локомотив жасаған жұмыс параметрлерімен автоматты салыстыру;
 • локомотивтерді қолдану шығыны  немесе режимінің ауытқулары туралы белгі беру;

Жүйе әр пойызға локомотивтерінің қуатын оңтайлы таңдауға, локомотивтердің іркілуін кеміту факторлары мен резервтерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл жеткізу логистикасын жақсарту есебінен қоймалардағы отын қорларын азайтуға әкеледі.

Шынайы уақытта ЭДК БАЖ жинаған ақпарат ашық есептілік алуға ғана емес, басқару шешімдерін жедел қабылдау үшін оңтайлы шарттар жасауға да мүмкіндік береді.

Жобаның тиімділігінің жоғары көрсеткіштері 10 жыл көлемінде дирекцияның сервистік мамандарынан қолдау табады.

темiр жол көлiгiнде жүйелерін автоматтандыру

КӨЛІКТЕГІ ЖҮЙЕЛЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ
Көліктегі жүйелерді автоматтандыру бойынша жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру дирекцияның

 


Көліктегі жүйелерді автоматтандыру бойынша жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру дирекцияның негізгі қызметі болып табылады.

Дирекция енгізген ең ірі инновациялық жоба ЭДК БАЖ болып табылады – «Локомотив» АҚ үшін «Энергодиспетчерлік күшті» басқарудың автоматтандырылған жүйесі.

ЭДКБАЖ локомативтердің барлық жұмыс режимдерінде электр энергиясы мен дизель отынын тұтынуды бақылау, сонымен қатар технологиялық іркіліс есебімен локомотивті бригадалар жұмысының уақытын есепке алу мақсатында бизнес-үдерістердің кешенді автоматтандырылған және ақпараттық қолдауын қамтамасыз ету үшін әзірленген.

Жүйемен 2012 жылдың қарашасынан бастап Қазақстанның барлық аумағындағы 30 алаңның «Локомотив» АҚ 75% астам қолданылатын тепловоз паркі мен 100% электровоз паркі жабдықталған.

Жобаны жүзеге асыру келесі нәтижелерге жетуге бағытталған:

 • «Локомотив» АҚ қызметкерлеріне ЭДК БАЖ мәліметтері негізінде  автоматты құрылатын құжаттардың, кестелер мен графиктердің ақпараттық пакетін ұсыну;
 • Жоспарлау аспабын әзірлеу және дизель отыны мен электр энергиясын тұтынудың іс жүзіндегі балансын құру;
 • Дизель отыны мен электр энергиясының іс жүзіндегі шығынын әр локомотив жасаған жұмыс параметрлерімен автоматты салыстыру;
 • локомотивтерді қолдану шығыны  немесе режимінің ауытқулары туралы белгі беру;

Жүйе әр пойызға локомотивтерінің қуатын оңтайлы таңдауға, локомотивтердің іркілуін кеміту факторлары мен резервтерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл жеткізу логистикасын жақсарту есебінен қоймалардағы отын қорларын азайтуға әкеледі.

Шынайы уақытта ЭДК БАЖ жинаған ақпарат ашық есептілік алуға ғана емес, басқару шешімдерін жедел қабылдау үшін оңтайлы шарттар жасауға да мүмкіндік береді.

Жобаның тиімділігінің жоғары көрсеткіштері 10 жыл көлемінде дирекцияның сервистік мамандарынан қолдау табады.

СЕЛ ЖӘНЕ КӨШКІН ҚАУПІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ


Қазіргі уақытта «Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендерінің бассейндерінде сел қауіптілігін
бақылаудың автоматтандырылған жүйесі» жобасы аясында микропроцессорлық автоматика және телемеханика жүйесі салынуда.

Сел және көшкін қаупін бақылау жүйелерін автоматтандыру

Қазіргі уақытта «Киши және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендерінің бассейндерінде сел қауіптілігін бақылаудың автоматтандырылған жүйесі» жобасы аясында микропроцессорлық автоматика және телемеханика жүйесі салынуда.
Сел қаупін бақылаудың автоматтандырылған жүйесі келесі компоненттерден тұрады:
 - табиғи параметрлерді бақылауға аналогты және дискретті сенсорларды, қоршаған ортадағы өзгерістерді анықтауға арналған датчиктерді қамтитын өлшеу және автоматика құралдарының кешені; бақылау шкафтары.
- ақпаратты сымсыз және сымсыз байланыс арқылы беруге арналған жабдықтар мен құрылғыларды қамтитын деректерді беру желісі;
- объектілерді диспетчерлік бақылаудың автоматтандырылған жүйесі, оның құрамына жергілікті бақылау станциялары, кіріс-шығару серверлері, диспетчерлердің компьютерлік жұмыс станциялары, бағдарламалық жүйелерден ақпарат жинау желісі кіреді.
Бақылау станциялары селдің пайда болу мүмкіндігін көрсететін сипаттамаларды жүйелі түрде өлшеуге, талдауға және болжауға, сел жүру процесінің барысын бақылауға, тұрғындар мен төтенше жағдайлар қызметтерінің сел қаупі немесе пайда болуы туралы алдын-ала ескертуге арналған. Алдын ала ескерту сізге қауіпті факторлардың ықтимал деңгейін оқшаулауға, азайтуға немесе азайтуға және авариялық-құтқару жұмыстарын уақтылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Осы жобаның AFM жүйесіне 31 бақылау станциясы кіреді, оларды орналасуы бойынша 5 түрге бөледі:
Көлдерді бақылау станциялары (морена-мұзды көлдерде 8 бірл.)
Фокалды бақылау станциялары (7 дана. Селдің ошақтарында).
Арналарды бақылау станциялары (11 дана. Өзен арналарында).
Бөгетті бақылау бекеттері (5 дана. Селден қорғайтын бөгеттерде).
Мәліметтерді жинауға және өңдеуге арналған сервері және төтенше жағдайларды бақылауға арналған оператордың (диспетчердің) автоматты жұмыс станциясы (АЖЖ) бар орталық басқару бөлмесі.

ҚЫЗМЕТТЕР

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР – «ЖАБЫҚ ТҮРДЕ» ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТОЛЫҚ КӨЛЕМІ

зерттеу жұмыстары және объектілерді тексеру

мемлекеттік сараптама өткізумен жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

жетекші әлемдік өндірушілердің жабдықтарын жеткізу

қр-де сертификаттаумен автоматтаудың кешендік құрылғыларын өндіру

құрылыс-құрастыру жұмыстары

іске қосу-реттеу жұмыстары

тапсырыс берушінің жеке құрамын оқыту

жүйелерді өнеркәсіптік қолданысқа тапсыру

кепілдік және сервистік қызмет көрсету

тексеру зертханасы

нефтебазаны автоматтандыру

TNS-INTEC ЖОБАЛАРЫ«ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕРЛІК КҮШ» АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Транстелеком» АҚ
Өткізу жылы: 2012 - 2015

 

Ауқымдылығы

Жүйемен шамамен 632 тепловоз және 311 электровоз жабдықталған. Жөндеу және орнату бойынша жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 12 тепловозды және 5 электровозды жөндеу базаларында жүргізілді.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

ЭДК АБЖ енгізу «жабық» түрде ұзақ мерзімді келісімшартты барлық мерзімінде әрі қарай сервистік қолдаумен орындалып, оған бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыру, серверлік жабдықты жеткізу, локомотивті қоймалар мен локомотивті бригадалардың демалыс бекеттерінде ақпарат жинау бекеттерін орнату, машинистер мен локомотивтер борттық жабдықтар мәліметтерін жинау дербес құрылғыларын құрастыру жатады. 

Жобаның мәні

ЭДК АБЖ негізгі мақсаты тұтыну есебі, бақылауы және талдауы бойынша бизнес-үдерістерді кешенді автоматтандыру және ақпараттық қолдау болып табылады: нақты уақыт режимінде электр энергиясын (пойыз күші мен жолаушы вагондарын электрмен жылытуға жұмсалатын) және дизель отынын (жұмыстың барлық режимінде жабдықтау және пайдалану кезінде тепловоз жұмсайтын) тұтыну.

Бірегейлігі

«Локомотив» АҚ тепловоздары мен электровоздары дизель отынын жұмсау мен электр энергиясын тұтынуды есепке алатын нақтылығы жоғары бірегей өлшеуіш құрылғымен жабдықталған. Инновациялық технологияларды енгізу және отын-энергетикалық қорларды ұтымды пайдалану нәтижесінде, Тапсырыс беруші пойыз күшінің энергиялық шығынын азайту арқылы теміржол тасымалының тиімділігін ғана арттырып қоймай, бүгінгі таңдағы ең тиімді технологияларды қолдана отырып, энергетикалық кешенмен басқару құрылымын жақсартқан.

Алынған нәтиже

 • ЭДК АБЖ жүйесін енгізу Тапсырыс берушіге келесі мүмкіндіктерге қол жеткізуге жол ашты:
 • Отын аспабы мен дизель-генератордың технологиялық параметрлерін өлшеу;
 • Белгілі уақыт аралығында дизель отынының қалдығы мен шығынын берілген дәлдікпен есептеу;
 • Тепловоздың/электровоздың түрлі тәртіптегі жұмысы кезінде дизель отынының/электр энергиясының іс жүзіндегі шығынын бақылау және нормативті мәндермен тексеру;
 • Түрлі тәртіптегі жұмыс кезінде отын шығынының мәліметтері негізінде тепловоздардың отын аспабын жанама тексеру;

Уақыт кезеңдерін бөлумен бір ауысымдағы тепловоз/электровоз жұмысын талдау:

 • тұрақ пен қозғалысн;
 • бос жүріс, жүктеме және тоқтаған кезде дизель жұмысын, күш және жылжу тәртібінде тепловоз/электровоз қозғалысының сипаттамаларын;
 • жүрісін, учаске бойынша орташа техникалық жылдамдығын;
 • сапар, ауысым, кезең, учаске бойынша отын мен электр энергиясының жалпы шығынын;
 • тепловоз/электровоздың тұрған жерін;
 • отын аспабы мен дизель-генератордың (тепловозда) технологиялық параметрлері мәні туралы ақпаратты визуализациялау;
 • локомотив жұмысы, блоктан енгізілетін ақпарат параметрлерін өлшеуіштермен алу көлемінде машинисттің электронды бағдарын құруды
 • қашықтағы терминалдардан да машинистті бақылауды;
 • локомотивтердің жөндеу аралық жүрістерін.

«транстелеком» ақ

ЭДК АБЖ негізгі мақсаты тұтыну есебі, бақылауы және талдауы бойынша бизнес-үдерістерді кешенді автоматтандыру және ақпараттық қолдау болып табылады: н...«ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕРЛІК КҮШ» АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Транстелеком» АҚ
Өткізу жылы: 2012 - 2015

 

Ауқымдылығы

Жүйемен шамамен 632 тепловоз және 311 электровоз жабдықталған. Жөндеу және орнату бойынша жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 12 тепловозды және 5 электровозды жөндеу базаларында жүргізілді.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

ЭДК АБЖ енгізу «жабық» түрде ұзақ мерзімді келісімшартты барлық мерзімінде әрі қарай сервистік қолдаумен орындалып, оған бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыру, серверлік жабдықты жеткізу, локомотивті қоймалар мен локомотивті бригадалардың демалыс бекеттерінде ақпарат жинау бекеттерін орнату, машинистер мен локомотивтер борттық жабдықтар мәліметтерін жинау дербес құрылғыларын құрастыру жатады. 

Жобаның мәні

ЭДК АБЖ негізгі мақсаты тұтыну есебі, бақылауы және талдауы бойынша бизнес-үдерістерді кешенді автоматтандыру және ақпараттық қолдау болып табылады: нақты уақыт режимінде электр энергиясын (пойыз күші мен жолаушы вагондарын электрмен жылытуға жұмсалатын) және дизель отынын (жұмыстың барлық режимінде жабдықтау және пайдалану кезінде тепловоз жұмсайтын) тұтыну.

Бірегейлігі

«Локомотив» АҚ тепловоздары мен электровоздары дизель отынын жұмсау мен электр энергиясын тұтынуды есепке алатын нақтылығы жоғары бірегей өлшеуіш құрылғымен жабдықталған. Инновациялық технологияларды енгізу және отын-энергетикалық қорларды ұтымды пайдалану нәтижесінде, Тапсырыс беруші пойыз күшінің энергиялық шығынын азайту арқылы теміржол тасымалының тиімділігін ғана арттырып қоймай, бүгінгі таңдағы ең тиімді технологияларды қолдана отырып, энергетикалық кешенмен басқару құрылымын жақсартқан.

Алынған нәтиже

 • ЭДК АБЖ жүйесін енгізу Тапсырыс берушіге келесі мүмкіндіктерге қол жеткізуге жол ашты:
 • Отын аспабы мен дизель-генератордың технологиялық параметрлерін өлшеу;
 • Белгілі уақыт аралығында дизель отынының қалдығы мен шығынын берілген дәлдікпен есептеу;
 • Тепловоздың/электровоздың түрлі тәртіптегі жұмысы кезінде дизель отынының/электр энергиясының іс жүзіндегі шығынын бақылау және нормативті мәндермен тексеру;
 • Түрлі тәртіптегі жұмыс кезінде отын шығынының мәліметтері негізінде тепловоздардың отын аспабын жанама тексеру;

Уақыт кезеңдерін бөлумен бір ауысымдағы тепловоз/электровоз жұмысын талдау:

 • тұрақ пен қозғалысн;
 • бос жүріс, жүктеме және тоқтаған кезде дизель жұмысын, күш және жылжу тәртібінде тепловоз/электровоз қозғалысының сипаттамаларын;
 • жүрісін, учаске бойынша орташа техникалық жылдамдығын;
 • сапар, ауысым, кезең, учаске бойынша отын мен электр энергиясының жалпы шығынын;
 • тепловоз/электровоздың тұрған жерін;
 • отын аспабы мен дизель-генератордың (тепловозда) технологиялық параметрлері мәні туралы ақпаратты визуализациялау;
 • локомотив жұмысы, блоктан енгізілетін ақпарат параметрлерін өлшеуіштермен алу көлемінде машинисттің электронды бағдарын құруды
 • қашықтағы терминалдардан да машинистті бақылауды;
 • локомотивтердің жөндеу аралық жүрістерін.


ҚАНДЫАҒАШ-НИКЕЛТАУ ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ УЧАСКЕСІНДЕ ПОЙЫЗ ҚОЗҒАЛЫСЫН АРАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ
Өткізу жылы: 2013-2015

Ауқымдылығы

Ұзындығы 136,1 км Қандыағаш-Никелтау теміржол учаскесі.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Жоба аясында Қандыағаш-Никелтау теміржолының барлық станциялары мен учаске аралықтарында құрылыс-жөндеу жұмыстарынан, жабдықтарды орнату және жөндеуден, реттеу және тестілеу жұмыстарынан өндірістік қолданушы штатты жаңадан енгізілген құрылғыларды пайдалану және қызмет көрсету ережелеріне оқытудан тұратын қызметтердің толық кешені орындалды.

Жобаның мәні

Жүйенің негізгі мақсаты Қандыағаш-Никелтау теміржолының учаскесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пойыздардың қозғалысын реттеу болып табылады. 

Бірегейлігі

Тапсырыс беруші қойған талаптарды шешу үшін Қандыағаш-Никелтау теміржолының станциялары мен учаске аралықтарында орталықтандыру, дабыл, диспетчерлік басқару және қозғалысты бақылау жүйелерінің функцияларын орындауға қажетті құрылғылар кешені енгізілген болатын. Учаскені бірізді модернизациялау нәтижесінде аралық кезеңдердің ешқайсысы іс жүзіндегі немесе іргелес жүйелердің жұмысындағы шалыстарға себеп болған жоқ, керісінше учаскенің өткізу қабілетінің артуына, жылдамдықтардың артуына және пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігінің артуына мүмкіндік жасады. Жүйені енгізудің алғашқы нәтижелері келісімшарт жасасқаннан кейін үш ай өткен соң оң әсерін көрсетті.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Учаскенің өткізу қабілетінің өсуі және қозғалыс қауіпсіздігінің артуын
 • іргелес аралықтарда жолдардың бос болуын бақылау құрылғыларымен блокпосттар мен станцияларды жабдықтау есебінен пойыздарды;
 • Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;
 • Локомотивке ақпараттың кеңейтілген көлемін жолдау арқылы қозғалыс жылдамдығының өсуі;
 • Қолдану шығындарының азайып, жедел басқару икемділігінің артуы;
 • Станцияларда кезекшілердің жұмысына жүктемені азайту;
 • Пойызды жүргізуге қажетті энергия қорларын үйлестіруді;
 • Пойыз қозғалысын қамтамасыз ету кезінде икемділікті арттыру, сонымен қатар учаске диспетчеріне кеңейтілген функцияларды ұсыну.

«қазақстан темір жолы» ұқ» ақ

Жүйенің негізгі мақсаты Қандыағаш-Никелтау теміржолының учаскесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пойыздардың қозғалысын реттеу болып табылады...


ҚАНДЫАҒАШ-НИКЕЛТАУ ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ УЧАСКЕСІНДЕ ПОЙЫЗ ҚОЗҒАЛЫСЫН АРАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ
Өткізу жылы: 2013-2015

Ауқымдылығы

Ұзындығы 136,1 км Қандыағаш-Никелтау теміржол учаскесі.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Жоба аясында Қандыағаш-Никелтау теміржолының барлық станциялары мен учаске аралықтарында құрылыс-жөндеу жұмыстарынан, жабдықтарды орнату және жөндеуден, реттеу және тестілеу жұмыстарынан өндірістік қолданушы штатты жаңадан енгізілген құрылғыларды пайдалану және қызмет көрсету ережелеріне оқытудан тұратын қызметтердің толық кешені орындалды.

Жобаның мәні

Жүйенің негізгі мақсаты Қандыағаш-Никелтау теміржолының учаскесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пойыздардың қозғалысын реттеу болып табылады. 

Бірегейлігі

Тапсырыс беруші қойған талаптарды шешу үшін Қандыағаш-Никелтау теміржолының станциялары мен учаске аралықтарында орталықтандыру, дабыл, диспетчерлік басқару және қозғалысты бақылау жүйелерінің функцияларын орындауға қажетті құрылғылар кешені енгізілген болатын. Учаскені бірізді модернизациялау нәтижесінде аралық кезеңдердің ешқайсысы іс жүзіндегі немесе іргелес жүйелердің жұмысындағы шалыстарға себеп болған жоқ, керісінше учаскенің өткізу қабілетінің артуына, жылдамдықтардың артуына және пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігінің артуына мүмкіндік жасады. Жүйені енгізудің алғашқы нәтижелері келісімшарт жасасқаннан кейін үш ай өткен соң оң әсерін көрсетті.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Учаскенің өткізу қабілетінің өсуі және қозғалыс қауіпсіздігінің артуын
 • іргелес аралықтарда жолдардың бос болуын бақылау құрылғыларымен блокпосттар мен станцияларды жабдықтау есебінен пойыздарды;
 • Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;
 • Локомотивке ақпараттың кеңейтілген көлемін жолдау арқылы қозғалыс жылдамдығының өсуі;
 • Қолдану шығындарының азайып, жедел басқару икемділігінің артуы;
 • Станцияларда кезекшілердің жұмысына жүктемені азайту;
 • Пойызды жүргізуге қажетті энергия қорларын үйлестіруді;
 • Пойыз қозғалысын қамтамасыз ету кезінде икемділікті арттыру, сонымен қатар учаске диспетчеріне кеңейтілген функцияларды ұсыну.


ШТАНГАЛЫҚ-ТЕРЕҢДІК СОРҒЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН БАСҚАРУДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК СТАНЦИЯСЫ

 

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайГаз» АҚ
Өткізу жылы: 2014

 

Ауқымдылығы

Жаңаөзен қаласының барлық 12 мұнай кәсіпорындарына бөлінген 300 ұңғыма.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Біздің мамандар объектілерді тексеру, жабдықтарды өндіру және жеткізу, іске қосу-реттеу жұмыстары, сонымен қатар Тапсырыс берушінің жеке құрамын оқытып, жүйені өнеркәсіптік қолданысқа тапсырумен қызметтердің толық кешенін орындады.

Жобаның мәні

ШТССҚ БЗС жұмыс режимдерін қашықтан бақылау және басқару үшін, сонымен қатар GSM-технологияларды қолданумен диспетчерлік пункттерге ақпарат жолдай отырып, мұнай шығаруға арналған штангалық-тереңдік сорғы құрылғыларының жұмыс режимдерін оңтайландыру үшін арналған.

Бірегейлігі

ШТССҚ БЗС-ны «TNS-INTEC» ЖШС мамандары әзірлеген және ол Қазақстандық сертификатталған өнім болып табылады (CT-KZ). Бұл жүйеге Қазақстанда және шетелде баламасы жоқ бірегей бағдарламалық қамтамасыз ету құралған. Келісімшарт аясында Жаңаөзен қаласының барлық 12 мұнайгаз кәсіпорнына бөлінген 300 ұңғыма жетілдірілген. 

Алынған нәтиже

 • Енгізілген жүйе келесідей тиімді нәтижелерге жетуге мүмкіндік жасады:
 • Электр энергиясын тұтынудың төмендеуі;
 • ШТССҚ технологиялық параметрлерін қашықтық бақылау және басқару;
 • ШТССҚ электр жетегін басқаруды автоматтандыру;
 • Режимге байланысты құрылғы жұмысын қамтамасыз ету және жүйенің өзгергіш жағдайларына икемдену қабілеті;
 • Ұңғымаларды пайдалану режимдерін оңтайландыру;
 • Ұңғымалық құрылғының жөндеу аралық кезеңдерінің артуы;
 • Құрылғы жұмысының апаттық режимдерін жедел анықтау;
 • Баяу іске қосу, қосу токтары шамасының көп есе кемуі есебінен электр құрылғысының тозуын азайту;
 • БЗС (сорғы құрылғысының кез-келген түрімен жұмыс мүмкіндігі (ШТССҚ, УЭЦН) және электр қозғалтқыштар типтерін (асинхронды және синхронды) біріздендіру;
 • Қызмет көрсету құрамының жұмыс шарттарын жақсарту және жеңілдету, пайдалану шығындарын төмендету;
 • Мұнай дебитінің артуы.

Бұл жобаның негізгісі мен ең маңыздысы Тапсырыс берушінің қолану шығындары, ең алдымен энергетикалық шығындарыны кемуі, мұнай өндіру өсімі мен жөндеу аралық кезеңнің артуы есебінен мұнай өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндікке ие болуында.

«өзенмұнайгаз» ақ

ШТССҚ БЗС жұмыс режимдерін қашықтан бақылау және басқару үшін, сонымен қатар GSM-технологияларды қолданумен диспетчерлік пункттерге ақпарат жолдай оты...


ШТАНГАЛЫҚ-ТЕРЕҢДІК СОРҒЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН БАСҚАРУДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК СТАНЦИЯСЫ

 

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайГаз» АҚ
Өткізу жылы: 2014

 

Ауқымдылығы

Жаңаөзен қаласының барлық 12 мұнай кәсіпорындарына бөлінген 300 ұңғыма.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Біздің мамандар объектілерді тексеру, жабдықтарды өндіру және жеткізу, іске қосу-реттеу жұмыстары, сонымен қатар Тапсырыс берушінің жеке құрамын оқытып, жүйені өнеркәсіптік қолданысқа тапсырумен қызметтердің толық кешенін орындады.

Жобаның мәні

ШТССҚ БЗС жұмыс режимдерін қашықтан бақылау және басқару үшін, сонымен қатар GSM-технологияларды қолданумен диспетчерлік пункттерге ақпарат жолдай отырып, мұнай шығаруға арналған штангалық-тереңдік сорғы құрылғыларының жұмыс режимдерін оңтайландыру үшін арналған.

Бірегейлігі

ШТССҚ БЗС-ны «TNS-INTEC» ЖШС мамандары әзірлеген және ол Қазақстандық сертификатталған өнім болып табылады (CT-KZ). Бұл жүйеге Қазақстанда және шетелде баламасы жоқ бірегей бағдарламалық қамтамасыз ету құралған. Келісімшарт аясында Жаңаөзен қаласының барлық 12 мұнайгаз кәсіпорнына бөлінген 300 ұңғыма жетілдірілген. 

Алынған нәтиже

 • Енгізілген жүйе келесідей тиімді нәтижелерге жетуге мүмкіндік жасады:
 • Электр энергиясын тұтынудың төмендеуі;
 • ШТССҚ технологиялық параметрлерін қашықтық бақылау және басқару;
 • ШТССҚ электр жетегін басқаруды автоматтандыру;
 • Режимге байланысты құрылғы жұмысын қамтамасыз ету және жүйенің өзгергіш жағдайларына икемдену қабілеті;
 • Ұңғымаларды пайдалану режимдерін оңтайландыру;
 • Ұңғымалық құрылғының жөндеу аралық кезеңдерінің артуы;
 • Құрылғы жұмысының апаттық режимдерін жедел анықтау;
 • Баяу іске қосу, қосу токтары шамасының көп есе кемуі есебінен электр құрылғысының тозуын азайту;
 • БЗС (сорғы құрылғысының кез-келген түрімен жұмыс мүмкіндігі (ШТССҚ, УЭЦН) және электр қозғалтқыштар типтерін (асинхронды және синхронды) біріздендіру;
 • Қызмет көрсету құрамының жұмыс шарттарын жақсарту және жеңілдету, пайдалану шығындарын төмендету;
 • Мұнай дебитінің артуы.

Бұл жобаның негізгісі мен ең маңыздысы Тапсырыс берушінің қолану шығындары, ең алдымен энергетикалық шығындарыны кемуі, мұнай өндіру өсімі мен жөндеу аралық кезеңнің артуы есебінен мұнай өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндікке ие болуында.МАГИСТРЛІК МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ ТЕЛЕМЕХАНИКАСЫНЫҢ ЖЕЛІЛІК ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «КазТрансОйл» АҚ
Өткізу жылы: 2013-2014

 

Ауқымдылығы

«КазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс филиалдары. «КазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының магистралдік мұнай құбырларының желілік телемеханика жүйесін енгізу Ақтау, Атырау, Қаламқас, Қаражанбас қалаларында жүзеге асырылған. Шығыс филиалы Шымкент, Павлодар, Қарақойын, Құмкөл, Прииртышск қалаларында енгізілген.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Біздің компаниямыздың техникалық мамандары «жабық түрде» толық жұмыстар тізбегін орындады – зерттеу жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттама мен бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыру, жабдықтарды өндіру және жеткізу, құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстары.

Жобаның мәні

Жүйе мұнай шығарудың технологиялық параметрлерін диспетчерлік бақылауды және магистралді мұнай құбырларының желілік учаскелерінде ысырмаларды жедел басқаруды қамтамасыз етеді. Бірегейлігі «КазТрансОйл» АҚ мұнай құбырларының желілік учаскелерінің көпшілік бөлігін қамтитын ауқымы жағынан бірегей жоба.

Алынған нәтиже

 • Жобаны енгізу нәтижесінде Тапсырыс беруші келесілердің есебінен компанияның өндірістік-экономикалық қызметінің тиімділігін арттырды:
 • Мұнай құбырларын пайдаланудың максималды қауіпсіздігі мен сенімділігі;
 • Жабдықтар жағдайын үздіксіз бақылау мүмкіндігі;
 • Апаттық жағдайларға жедел елеушілік және проблемалық учаскелерді блоктау арқылы оларды ең қысқа мерзімде жою мүмкіндігі.

«казтрансойл» ақ

Жүйе мұнай шығарудың технологиялық параметрлерін диспетчерлік бақылауды және магистралді мұнай құбырларының желілік учаскелерінде ысырмаларды жедел ба...


МАГИСТРЛІК МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ ТЕЛЕМЕХАНИКАСЫНЫҢ ЖЕЛІЛІК ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «КазТрансОйл» АҚ
Өткізу жылы: 2013-2014

 

Ауқымдылығы

«КазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс филиалдары. «КазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының магистралдік мұнай құбырларының желілік телемеханика жүйесін енгізу Ақтау, Атырау, Қаламқас, Қаражанбас қалаларында жүзеге асырылған. Шығыс филиалы Шымкент, Павлодар, Қарақойын, Құмкөл, Прииртышск қалаларында енгізілген.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Біздің компаниямыздың техникалық мамандары «жабық түрде» толық жұмыстар тізбегін орындады – зерттеу жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттама мен бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыру, жабдықтарды өндіру және жеткізу, құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстары.

Жобаның мәні

Жүйе мұнай шығарудың технологиялық параметрлерін диспетчерлік бақылауды және магистралді мұнай құбырларының желілік учаскелерінде ысырмаларды жедел басқаруды қамтамасыз етеді. Бірегейлігі «КазТрансОйл» АҚ мұнай құбырларының желілік учаскелерінің көпшілік бөлігін қамтитын ауқымы жағынан бірегей жоба.

Алынған нәтиже

 • Жобаны енгізу нәтижесінде Тапсырыс беруші келесілердің есебінен компанияның өндірістік-экономикалық қызметінің тиімділігін арттырды:
 • Мұнай құбырларын пайдаланудың максималды қауіпсіздігі мен сенімділігі;
 • Жабдықтар жағдайын үздіксіз бақылау мүмкіндігі;
 • Апаттық жағдайларға жедел елеушілік және проблемалық учаскелерді блоктау арқылы оларды ең қысқа мерзімде жою мүмкіндігі.


«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰК» АҚ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ
Өткізу жылы: 2006 – 2013Ауқымдылығы

Қазақстан Республикасының барлық аумағы

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компанияның техникалық мамандары қызмет көрсетудің толық кешенін өткізді – тексеру, жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыру және бекіту, жабдықты жеткізу және орнату, тапсырыс берушінің жеке құрамын оқыту, сонымен қатар жүйелерді өнеркәсіптік қолданысқа беру

Жобаның мәні

ЭКЕАЖ – бұл тұтынушыға ҚР «Электрэнергетика туралы» Заңының талаптарына сәйкес электр энергиясын тұтыну есебін жүргізуге мүмкіндік беретін техникалық, бағдарламалық және ұйымдастырушылық шешімдер кешені. Жүйе электр энергиясы есебінің дұрыстығын бақылауға және электр энергиясының электрлік қуатының балансы туралы мәліметтерді жедел алуға мүмкіндік бере отырып, «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ тұтынуы туралы ақпаратты жинау үдерісін автоматтандыруға арналған.

Бірегейлігі

Жоба Қазақстан Республикасының барлық аумағында 22 филиалы бар ғаламдық-бөлінген жүйе болып табылады. Бұл Республика мен ТМД елдеріндегі мұндай ауқымдағы алғашқы жоба. Жоба аясында кабел сымдарынан серіктік байланыс ароналарына дейін «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ барлық байланыс түрлерінің максималды саны қатыстырылған.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Электр энергиясын бақылауды және өткізу есебін автоматтандыру;
 • Жеткізілетін және тұтынылатын электр энергиясының нақты көлемін анықтау;
 • Беру және бөлу кезінде үздіксіз бақылау есебінен электр энергиясы шығынын азайту;
 • Заманауи аспаптарды пайдалану, сандық технологияларды қолдану, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен электр энергиясы мен қуаттың Қазақстандық көтерме нарығының талаптарына сәйкес есеп нүктелерінде электр энергиясының коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • Пйдалану шығындарын кеміту;
 • Электр энергиясымен қамту сенімділігі мен сапасын жақсарту;
 • Коммерциялық есеп өлшемдерінің синхрондылығын қамтамасыз ету;
 • Жүйеде қолданылатын техникалық, бағдарламалық және ұйымдастырушылық шешімдер есебінен барлық деңгейде коммерциялық есеп жүйесінің сенімділігі мен барлық деңгейде ақпараттың қорғалуын арттыру;
 • ҚР электр энергиясының көтерме нарығында Тапсырыс берушінің қаржылық есептерін жүргізу үшін бірыңғай ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру

«қазақстан темір жолы» ұқ» ақ

ЭКЕАЖ – бұл тұтынушыға ҚР «Электрэнергетика туралы» Заңының талаптарына сәйкес электр энергиясын тұтыну есебін жүргізуге мүмкіндік беретін техникалық...


«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰК» АҚ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ
Өткізу жылы: 2006 – 2013Ауқымдылығы

Қазақстан Республикасының барлық аумағы

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компанияның техникалық мамандары қызмет көрсетудің толық кешенін өткізді – тексеру, жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыру және бекіту, жабдықты жеткізу және орнату, тапсырыс берушінің жеке құрамын оқыту, сонымен қатар жүйелерді өнеркәсіптік қолданысқа беру

Жобаның мәні

ЭКЕАЖ – бұл тұтынушыға ҚР «Электрэнергетика туралы» Заңының талаптарына сәйкес электр энергиясын тұтыну есебін жүргізуге мүмкіндік беретін техникалық, бағдарламалық және ұйымдастырушылық шешімдер кешені. Жүйе электр энергиясы есебінің дұрыстығын бақылауға және электр энергиясының электрлік қуатының балансы туралы мәліметтерді жедел алуға мүмкіндік бере отырып, «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ тұтынуы туралы ақпаратты жинау үдерісін автоматтандыруға арналған.

Бірегейлігі

Жоба Қазақстан Республикасының барлық аумағында 22 филиалы бар ғаламдық-бөлінген жүйе болып табылады. Бұл Республика мен ТМД елдеріндегі мұндай ауқымдағы алғашқы жоба. Жоба аясында кабел сымдарынан серіктік байланыс ароналарына дейін «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ барлық байланыс түрлерінің максималды саны қатыстырылған.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Электр энергиясын бақылауды және өткізу есебін автоматтандыру;
 • Жеткізілетін және тұтынылатын электр энергиясының нақты көлемін анықтау;
 • Беру және бөлу кезінде үздіксіз бақылау есебінен электр энергиясы шығынын азайту;
 • Заманауи аспаптарды пайдалану, сандық технологияларды қолдану, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен электр энергиясы мен қуаттың Қазақстандық көтерме нарығының талаптарына сәйкес есеп нүктелерінде электр энергиясының коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • Пйдалану шығындарын кеміту;
 • Электр энергиясымен қамту сенімділігі мен сапасын жақсарту;
 • Коммерциялық есеп өлшемдерінің синхрондылығын қамтамасыз ету;
 • Жүйеде қолданылатын техникалық, бағдарламалық және ұйымдастырушылық шешімдер есебінен барлық деңгейде коммерциялық есеп жүйесінің сенімділігі мен барлық деңгейде ақпараттың қорғалуын арттыру;
 • ҚР электр энергиясының көтерме нарығында Тапсырыс берушінің қаржылық есептерін жүргізу үшін бірыңғай ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру


ТҰРМЫСТЫҚ ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Қарағанды Жарық» ЖШС
Өткізу жылы: 2012-2014

 

Ауқымдылығы

Қарағанды

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Жоба аясында біздің коспаниямыздың сарапшылары қажетті жабдықтарды құрастырып, жеткізді, бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырды, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындады және Тапсырыс беруші компаниясының қызметкерлерін оқытты.

Жобаның мәні

«Қарағанды Жарық» ЖШС ЭКЕАЖ PLC-технологиясы, мәліметтерді автоматты өңдеу және коммерциялық есептердің энергиямен қамту ұйымдарына ақпаратты жолдау арқылы Қарағанды қ. (жеке меншік сектор, көп пәтерлі үйлер) тұрмыстық тұтынушыларының электр энергиясын тұтыну туралы ақпаратты жинауды автоматтандыру үшін арналған. 

Бірегейлігі

Тұрмыстық тұтынушы көзқарасы бойынша жоба ауқымдылығының Қазақстанда да, ТМД елдерінде де баламасы жоқ. Жүйеде 17 000 астам абоненттен мәліметтерді автоматты жинау қарастырылған, 1500 трансформаторлық қосалқы бекетті қамтиды.  

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесіне қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Тұтынылатын электр энергиясының көптарифті есебі;
 • Электр энергиясы есебінің нақтылығын арттыру;
 • Электр тұтыну режимдерін оңтайландыру;
 • Сақтау мерзімі бес жылдан кем емес сақтау және мұрағаттау функциясымен алынатын ақпараттың өзгермелі параметрлері мен өңдеу мәліметтерінің қорын құру;
 • Синхронды өлшемдерді қамтамасыз ету есебінен энергия қорларына өндірістік емес шығындарды кеміту мақсатында бірыңғай жүйелік уақытты ұстану;
 • Кестелер, графиктер және мнемосұлбалар түрінде есеп нүктелері бойынша электр энергиясын қабылдау және шығару туралы ақпаратты көрнекі бейнелеу;
 • Бапталатын есептік алгоритмдер көмегімен есептерді қамтамасыз ету;
 • Шығындарды пайда болу көздерін анықтау;
 • Электр беру үдерісін оңтайландыруға бағытталған іс-шараларды әрі қарай құрастыру үшін электр тұтыну талдамасы ойынша уақытты кеміту мақсатында электр энергия балансының құрамдастарын анықтау және болжау (қысқа, орташа, және ұзақ мерзімді);
 • Қолда бар қорлардың тиімділігі мен ұтымды пайдалануды арттыру;
 • 0,4 кВ деңгейінде электр энергиясы шығынынан қаражатты үнемдеу;
 • Электр энергия балансын анықтау.
 • Ақпаратты қолмен өңдеу бөлігінде еңбек шығынын қысқарту;

«қарағанды жарық» жшс

«Қарағанды Жарық» ЖШС ЭКЕАЖ PLC-технологиясы, мәліметтерді автоматты өңдеу және коммерциялық есептердің энергиямен қамту ұйымдарына ақпаратты жолдау а...


ТҰРМЫСТЫҚ ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ

Тапсырыс беруші: «Қарағанды Жарық» ЖШС
Өткізу жылы: 2012-2014

 

Ауқымдылығы

Қарағанды

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Жоба аясында біздің коспаниямыздың сарапшылары қажетті жабдықтарды құрастырып, жеткізді, бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырды, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындады және Тапсырыс беруші компаниясының қызметкерлерін оқытты.

Жобаның мәні

«Қарағанды Жарық» ЖШС ЭКЕАЖ PLC-технологиясы, мәліметтерді автоматты өңдеу және коммерциялық есептердің энергиямен қамту ұйымдарына ақпаратты жолдау арқылы Қарағанды қ. (жеке меншік сектор, көп пәтерлі үйлер) тұрмыстық тұтынушыларының электр энергиясын тұтыну туралы ақпаратты жинауды автоматтандыру үшін арналған. 

Бірегейлігі

Тұрмыстық тұтынушы көзқарасы бойынша жоба ауқымдылығының Қазақстанда да, ТМД елдерінде де баламасы жоқ. Жүйеде 17 000 астам абоненттен мәліметтерді автоматты жинау қарастырылған, 1500 трансформаторлық қосалқы бекетті қамтиды.  

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесіне қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Тұтынылатын электр энергиясының көптарифті есебі;
 • Электр энергиясы есебінің нақтылығын арттыру;
 • Электр тұтыну режимдерін оңтайландыру;
 • Сақтау мерзімі бес жылдан кем емес сақтау және мұрағаттау функциясымен алынатын ақпараттың өзгермелі параметрлері мен өңдеу мәліметтерінің қорын құру;
 • Синхронды өлшемдерді қамтамасыз ету есебінен энергия қорларына өндірістік емес шығындарды кеміту мақсатында бірыңғай жүйелік уақытты ұстану;
 • Кестелер, графиктер және мнемосұлбалар түрінде есеп нүктелері бойынша электр энергиясын қабылдау және шығару туралы ақпаратты көрнекі бейнелеу;
 • Бапталатын есептік алгоритмдер көмегімен есептерді қамтамасыз ету;
 • Шығындарды пайда болу көздерін анықтау;
 • Электр беру үдерісін оңтайландыруға бағытталған іс-шараларды әрі қарай құрастыру үшін электр тұтыну талдамасы ойынша уақытты кеміту мақсатында электр энергия балансының құрамдастарын анықтау және болжау (қысқа, орташа, және ұзақ мерзімді);
 • Қолда бар қорлардың тиімділігі мен ұтымды пайдалануды арттыру;
 • 0,4 кВ деңгейінде электр энергиясы шығынынан қаражатты үнемдеу;
 • Электр энергия балансын анықтау.
 • Ақпаратты қолмен өңдеу бөлігінде еңбек шығынын қысқарту;


ҚҰМКӨЛ КЕН ОРНЫНДА ЭНЕРГИЯ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ТЕЛЕМЕХАНИКАСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «Тургай-Петролеум» АҚ
Өткізу жылы: 2008 – 2012Ауқымдылығы

Қызылорда облысы. Құмкөл мұнайгаз кен орны: 110/6 кВ 4 аралық станция, 6 кВ 11 бөлу аралық станциясы.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компания мамандары «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ объектілерінде техникалық тапсырманы, жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыру және есеп жүйесін құрастыру бойынша жұмыстар жүргізді. Сондай-ақ, келесілер орындалды: жабдық пен басғдарламалық қамтамасыз ету жеткізілді, құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстары жүргізілді.

Жобаның мәні

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының коммерциялық және техникалық есебінің автоматтандырылған ақпарат көзі болып табылады. Жүйе әр есеп нүктесінде шынайы өлшемдер жасайды, әр есеп нүктесі бойынша электр энергиясын шығару және тұтыну коммерциялық есебінің мәліметтер базасын құрады, электр энергиясын тұтыну-өндірістің іс жүзіндегі балантарының есебін құрады.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Есеп нүктелері бойынша электр энергиясы коммерциялық есебінің өлшем синхрондылығы;
 • Электр энергиясын тұтынуды жедел бақылау және энергияны үнемдеу және энергиялық тиімділік бойынша іс-шараларды орындау;
 • Энергияны сақтау тарифтерін есептеу үшін қолдану мүмкіндігін алу;
 • Электр энергиясын тұтыну режимдерін оңтайландыру;
 • Электр энергиясы есебінің заманауи құрылғыларын және өлшеудің сандық технологияларын қолданы, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен есеп нүктелерінде электр энергиясы коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • ЭКЕАЖ мәліметтерін қолдана отырып, түрлі электр техникалық тапсырмаларын өткізу (жалпы кәсіпорын бойынша және жеке энергия объектілері бойынша электр энергиясы балансын есептеу, электр желісінде электр энергия шығынын есептеу).

«тургай-петролеум» ақ

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының коммерциялық және техникалық есебінің автоматтандырылған ақпарат көзі болып табылады. Жүйе әр есеп нүк...


ҚҰМКӨЛ КЕН ОРНЫНДА ЭНЕРГИЯ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ТЕЛЕМЕХАНИКАСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «Тургай-Петролеум» АҚ
Өткізу жылы: 2008 – 2012Ауқымдылығы

Қызылорда облысы. Құмкөл мұнайгаз кен орны: 110/6 кВ 4 аралық станция, 6 кВ 11 бөлу аралық станциясы.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компания мамандары «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ объектілерінде техникалық тапсырманы, жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыру және есеп жүйесін құрастыру бойынша жұмыстар жүргізді. Сондай-ақ, келесілер орындалды: жабдық пен басғдарламалық қамтамасыз ету жеткізілді, құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстары жүргізілді.

Жобаның мәні

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясының коммерциялық және техникалық есебінің автоматтандырылған ақпарат көзі болып табылады. Жүйе әр есеп нүктесінде шынайы өлшемдер жасайды, әр есеп нүктесі бойынша электр энергиясын шығару және тұтыну коммерциялық есебінің мәліметтер базасын құрады, электр энергиясын тұтыну-өндірістің іс жүзіндегі балантарының есебін құрады.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Есеп нүктелері бойынша электр энергиясы коммерциялық есебінің өлшем синхрондылығы;
 • Электр энергиясын тұтынуды жедел бақылау және энергияны үнемдеу және энергиялық тиімділік бойынша іс-шараларды орындау;
 • Энергияны сақтау тарифтерін есептеу үшін қолдану мүмкіндігін алу;
 • Электр энергиясын тұтыну режимдерін оңтайландыру;
 • Электр энергиясы есебінің заманауи құрылғыларын және өлшеудің сандық технологияларын қолданы, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен есеп нүктелерінде электр энергиясы коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • ЭКЕАЖ мәліметтерін қолдана отырып, түрлі электр техникалық тапсырмаларын өткізу (жалпы кәсіпорын бойынша және жеке энергия объектілері бойынша электр энергиясы балансын есептеу, электр желісінде электр энергия шығынын есептеу).

«ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ» АҚ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ
Өткізу жылы: 2012 - 2015

Ауқымдылығы

Қызылорда облысы.  Құмкөл мұнайгаз кен орны.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компанияның мамандары жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыруды, жабдықты жеткізуді, құрылыс-құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуді жүзеге асырды

Жобаның мәні

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясы мен қуаттың коммерциялық есебінің автоматтандырылған ақпарарт көзі болып табылады. Жүйе әр есеп нүктесі бойынша электр энергиясын шығару және тұтыну коммерциялық есебінің мәліметтер базасын құрады, өндіріс пен электр энергиясын тұтынудың іс жүзіндегі балансын есептейді, сонымен қатар электр энергиясы мен қуатты бөлуді басқару үшін объективті ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Жобаның бірегейлігі

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ өнеркәсіптік қолданысқа енгізіліп, Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме нарығының жүйелік операторының электр энергиясы коммерциялық есебінің жүйелер тізімдемесінде тіркелген.

Жобаны жүзеге асырудың ұзақ мерзімі жүйені енгізу бірнеше кезеңдерден өтетінімен негізделген. 2007 жылы Құмкөл мұнайгаз кен орнының алғашқы электр объектілері жабдықталған, содан соң Тапсырыс беруші жаңа жүйемен жұмыстың артықшылықтарын бағалап, жыл сайын жаңадан салынып жатқан объектілерді автоматтандырады.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Регламент бойынша ақпарат жинау және ұсыну, «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жеке құрамына уақыттың шынайы ауқымында ЭКЕАЖ ақпаратын өңдеу және беру, сонымен қатар кез-келген уақытта сұрау бойынша ақпарат жинау және ұсыну;
 • Әр есеп нүктесінде электр энергиясының  шынайы және заңды өлшемдерін алу;
 • Электр энергиясы есебінің заманауи құрылғыларын және өлшеудің сандық технологияларын қолданы, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен есеп нүктелерінде электр энергиясы коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • Жалпы кәсіпорын бойынша және жеке электр объектілері бойынша электр энергиясы балансын есептеу;
 • ЭКЕАЖ мәліметтерін пайдаланумен электр желісінде электр энергиясы шығынын есептеу.
 • Электр энергиясын тұтыну режимдерін оңтайландыру;

«пккр» ақ

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясы мен қуаттың коммерциялық есебінің автоматтандырылған ақпарарт көзі болып табылады. Жүйе әр...

«ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ» АҚ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
 
Тапсырыс беруші: «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ
Өткізу жылы: 2012 - 2015

Ауқымдылығы

Қызылорда облысы.  Құмкөл мұнайгаз кен орны.

Ұсынылған жұмыстар мен қызметтер көлемі

Компанияның мамандары жобалық-сметалық құжаттаманы құрастыруды, жабдықты жеткізуді, құрылыс-құрастыру және іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуді жүзеге асырды

Жобаның мәні

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ электр энергиясы мен қуаттың коммерциялық есебінің автоматтандырылған ақпарарт көзі болып табылады. Жүйе әр есеп нүктесі бойынша электр энергиясын шығару және тұтыну коммерциялық есебінің мәліметтер базасын құрады, өндіріс пен электр энергиясын тұтынудың іс жүзіндегі балансын есептейді, сонымен қатар электр энергиясы мен қуатты бөлуді басқару үшін объективті ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Жобаның бірегейлігі

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ ЭКЕАЖ өнеркәсіптік қолданысқа енгізіліп, Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме нарығының жүйелік операторының электр энергиясы коммерциялық есебінің жүйелер тізімдемесінде тіркелген.

Жобаны жүзеге асырудың ұзақ мерзімі жүйені енгізу бірнеше кезеңдерден өтетінімен негізделген. 2007 жылы Құмкөл мұнайгаз кен орнының алғашқы электр объектілері жабдықталған, содан соң Тапсырыс беруші жаңа жүйемен жұмыстың артықшылықтарын бағалап, жыл сайын жаңадан салынып жатқан объектілерді автоматтандырады.

Алынған нәтиже

 • Әрекеттегі жүйе Тапсырыс берушіге келесілерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді:
 • Регламент бойынша ақпарат жинау және ұсыну, «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жеке құрамына уақыттың шынайы ауқымында ЭКЕАЖ ақпаратын өңдеу және беру, сонымен қатар кез-келген уақытта сұрау бойынша ақпарат жинау және ұсыну;
 • Әр есеп нүктесінде электр энергиясының  шынайы және заңды өлшемдерін алу;
 • Электр энергиясы есебінің заманауи құрылғыларын және өлшеудің сандық технологияларын қолданы, мәліметтерді жинау және өңдеу есебінен есеп нүктелерінде электр энергиясы коммерциялық есебінің нақтылығын арттыру;
 • Жалпы кәсіпорын бойынша және жеке электр объектілері бойынша электр энергиясы балансын есептеу;
 • ЭКЕАЖ мәліметтерін пайдаланумен электр желісінде электр энергиясы шығынын есептеу.
 • Электр энергиясын тұтыну режимдерін оңтайландыру;

Год

Заказчик

Описание

 

Текущие проекты:

 

2014

АО «Озенмунайгаз»

Внедрение интеллектуальных станций управления штангово-глубинными насосными установками

2014

АО «Электровоз курастыру зауыты»

Поставка оборудования АСКУЭ для электровозов

2013 – 2014

АО «НК «КТЖ»

Внедрение Микропроцессорной системы интервального регулирования движением поездов на участке Кандыагаш-Никельтау

2012 – 2015

АО «Транстелеком»

Внедрение Автоматизированной системы управления «Энергодиспетчерская тяги»

2012 – 2014

ALSTOM (Франция)

Поставка оборудования АСКУЭ для электровозов

2012 – 2014

ТОО «Караганды Жарык»

Внедрение АСКУЭ 0,4кВ г.Караганда (175 тыс.точек учета, 1500 ТП)

2012 – 2014

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

Расширение АСКУЭ в связи со строительством ПС 110/10кВ Кумколь-4, Кумколь-5

2012 – 2014

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Сервисное обслуживание АСКУЭ в 17 филиалах АО «НК «КТЖ»:

- Астанинская, Екибастузская, Павлодарская, Кокшетауская, Жана-Есильская, Кустанайская, Атбасарская, Карагандинская, Агадырская, Шымкенсткая, Сарышаганская, Актобинская, Алматинская, Жамбылсая, Семейская, Уштобинская, Шусская дистанции электроснабжения.

Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса на энергообъектах и в диспетчерских пунктах.


 

Основные реализованные проекты TNS-INTEC:

 

2013 – 2014

АО «КазТрансОйл»

Разработка и внедрение Систем локальной автоматики котельной и пункта подогрева нефти НПС им.Касымова (Атырау)

2013

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Внедрение АСКУЭ пяти филиалов АО «НК «КТЖ»: Уральская, Атырауская, Мангыстауская, Кызылординская, Шалкарская дистанции электроснабжения

2012 – 2013

ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания»

Разработка и внедрение АСКУЭ

2012

АО «Павлодарская распределительная электрораспределительная компания»

Проектирование АСКУЭ

2012

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Внедрение АСКУЭ пяти филиалов АО «НК «КТЖ»: Алматинская, Уштобинская, Семейская, Жамбылская, Шуская дистанции электрснабжения

2012

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Сервисное обслуживание АСКУЭ в 10 филиалах АО «НК «КТЖ»:

- Астанинская, Екибастузская, Павлодарская, Кокшетауская, Жана-Есильская, Кустанайская, Атбасарская, Карагандинская, Агадырская дистанции электроснабжения.

Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса на энергообъектах и в диспетчерских пунктах.

2012

АО «Тургай-Петролеум»

Разработка проекта и внедрение АСКУЭ ПС 110/6кВ Кумколь-7

2011

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

Разработка проекта, аттестация техно-рабочего проекта и внедрение 2-го этапа АСКУЭ

2010

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Разработка проекта и внедрение 1-й очереди АСКУЭ

2009 – 2011

Чжучжоуский электровозостроительный завод, Китай

Поставка оборудования АСКУЭ для электровозов

2009

АО «Тургай-Петролеум»

Внедрение АСКУЭ

2008

АО «Тургай-Петролеум»

Разработка проекта АСКУЭ

2008 – 2009

АО «Локомотив»

Опытно-конструкторские работы по разработке Технического задания на проектирование Автоматизированной системы коммерческого учета дизельного топлива на тепловозах

2007

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

Разработка проекта, аттестация техно-рабочего проекта и внедрение АСКУЭ

2006 – 2009

АО «Локомотив»

Внедрение АСКУЭ-ЦТ объектов, ввод в промышленную эксплуатацию

2008 – 2009

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Внедрение АСКУЭ филиалов АО НК «Казакстан темiр жолы» ДЭ: Павлодар, Екибастуз, Агадырь, Атбасар, Кустанай, Жана-Есиль, Кокшетау. Ввод в промышленную эксплуатацию

2006 – 2007

АО «Астана-Теплотранзит»

Проектирование Автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления тепловыми процессами, контроля и учета отпуска тепловой энергии

2005 – 2006

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Разработка и аттестация техно-рабочих проектов 16 дистанций электроснабжения (всего в АО «НК «КТЖ» 22 дистанции электроснабжения):Алматы, Шымкент, Жамбыл, Шу, Уштобе, Сарышаган, Агадырь, Кокшетау, Костанай, Атбасар, Екибастуз, Павлодар, Семей

2005

Канала имени Каныша Сатпаева

Разработка и аттестация техно-рабочего проекта внедрения АИИС КУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, водоучета и контроля технологических параметров объектов)

2004 – 2005

АО «КазТрансОйл»

субподряд

Реконструкция пускорегулирующего низковольтного оборудования объектов ЩСУ, входящих в систему SCADA (разработка проекта и внедрение)

2004

АО «Локомотив»

Разработка и аттестация техно-рабочих проектов внедрения АСКУЭ-ЦТ объектов

2002 – 2003

АО «УзеньМунайГаз»

Автоматизированная система учета дебета нефти производственных скважин (разработка проекта и внедрение)

2001 – 2003

АО «КазТрансОйл»

Система телемеханики магистральных нефтепроводов (разработка проекта и внедрение)

2001

АО «КОКШЕТАУЭНЕРГО»

Внедрение АСКУЭ и ИСУП

СЕРТИФИКАТТАР

КЛИЕНТТЕР

ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ
ЛОКОМОТИВ
TRANSTELECOM
PetroKazakhstan
ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ
SIEMENS
ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ
ALSTOM
KazTransOil
KAZAKHMYS
ЭЛЕКТРОВОЗ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ
ПАВЛОДАРЭНЕРГО
CSR
Астана-Теплотранзит
ТОО КОКШЕТАУ ЭНЕРГО
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
РГП Канал имени Каныша Сатпаева

БАЙЛАНЫСТАР

ЖОЛ СҰЛБАСЫ

ҚОҢЫРАУ ШАЛУҒА ТАПСЫРЫС БЕРУӨтеген Батыр к., 76А
Жароков к., 272А
+7 (727) 277 11 18
+7 (727) 277 37 72
+7 (727) 277 35 17
 
Сату бөлімі
+7 (727) 276 11 50

ЖАҢАЛЫҚТАР

Алыс 1957 жылдан бастап, күзде және көктемде Қытайда бизнес әлеміндегі маңыздылығы ерекше оқиға өткізіледі. Кантондық жәрмеңке – көлемі жағынн Азиядағы ең ірі және әлемдегі үшінші сауда

...

 
Қазіргі уақытта бірінші кезең аяқталды, оның аясында - 2 көл станциясы, 2 фокальды станция, 3 арналық станция және
...

Қазан айының 28-30 аралығында Алматыда 4-ші Қазақстандық Халықаралық «ЖЭК, Энергияны үнемдеу, Энерго тиімділік және Қорларды үнемдеу» көресі өтті, ол бұл саладағы
...

ГАЛЕРЕЯ

МЕКЕН ЖАЙЫМЫЗ

050062, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Әуэзов ауданы,
Өтеген Батыр көш., 76А

байланыстар

тел: +7 (727) 277 11 18
тел: +7 (727) 277 37 72
тел: +7 (727) 277 35 17

сату бөлімі

тел: +7 (727) 276 11 50

дирекциялар

ЭМГ дирекциясы
+7 (727) 277 11 18 (ішкі 133)
ДОБ дирекциясы
+7 (727) 277 11 18 (ішкі 126)
КЖА дирекциясы
+7 (727) 277 11 18 (ішкі 108)

РЕКВИЗИТТЕР

Фактический адрес лаборатории:
020800, Республика Казахстан, 
Акмолинская область,  г. Ерейментау, 
ул.Карасу,2а
 
Юридический адрес лаборатории:
050062, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Утеген батыра, дом 76а
тел.:  +7 727 277-37-72,
факс: +7 727 277 35 17
e-mail: info@tnsintec.kz
 
Реквизиты ТОО "TNS-INTEC":
Банк АО "First Heartland Jysan Bank"
БИК:  TSESKZKA
ИИК:  KZ71998CTB0000127086
БИН:  970340001485
РНН:  600200121552
© 1997–2023 «TNS-INTEC» ЖШС. Барлық құқықтар қорғалған.